پیچ و مهره های چند راهه

پیچ های و مهره های چند راهه

از پيچ هاي چند راهه در مواردي استفاده مي شود كه لازم باشد با دوران كم ، حركت خطي بيشتري در جهت طولي پيچ بوجود آيد . مانند پيچ هاي محرك پرس ها ، پيچ حلزون ، پيچ سر قلم خودنويس ها ، پيچ تنظيم فاصله دوربين هاي عكاسي . تعداد شيارهاي مارپيچي كه در روي ميله پيچ ايجاد     مي شود ، مشخص كننده تعداد راه پيچ مي باشد . بنابراين پيچ يك راهه داراي يك شيار مارپيچ ، پيچ دوراهه داراي دو شيار مارپيچ و پيچ سه راهه داراي سه شيار مارپيچ در روي ميله پيچ خواهد بود .

الف – گام حقيقي ( Ph )

مقدار تغيير مكان پيچ به ازاء هر دور گردش آن در داخل مهره را گام حقيقي گويند . در موقع تراشيدن اين پيچ ها ماشين بر مبناي گام حقيقي تنظيم مي شود .

ب-  گام ظاهري ( P )

فاصله بين دو دنده مجاور را گام ظاهري گويند . در موقع تراشيدن اين گونه  پيچ ها مقدار عمق دنده برمبناي اين گام محاسبه مي شود .

شايد اين تصور پيش آيد كه با زياد در نظر گرفتن گام پيچ يك راهه نيز مي توان به هدف پيچ هاي چند راهه رسيد ، ولي اين اشكال پيش خواهد آمد ، كه عمق دنده زياد شده و سطح مقطع داخلي پيچ كم شده و پيچ استحكام كافي را نخواهد داشت .

دانلود فایل پیچ و مهره های چند راهه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *