نرم افزار محاسبات تراش درجه 1

Grade 1 lathe calculation softwareتراشکار درجه یک کسی است که پس از گذراندن دوره تراشکاری درجه 2 با کسب توانایی انجام مهارت هایی چون فلزكاري، نقشه كشي و نقشه خواني، جوشكاري با قوس الكتريكي، تراشكاري قطعات با دقت 0.05 ميليمتر ، آج زدن قطعات، تراشيدن مخروط، پيچ و مهره تراشي و فرم تراشي دستي درج شده در استاندارد مهارت درجه دو تراشکاری  و سرويس ماشين آلات مربوطه بتواند با کسب تجربه عملی بیشتر در مهارت های بیان شده از عهده  نقشه كشي ، سخت كردن سطحي و عمقي ( آبكاري ) ، برگشت دادن قطعه كار ، كف تراشي ، روتراشي ، پله تراشي ، شيار تراشي و برشكاري با دقت 0.02 ميليمتر ، داخل تراشي تا دقت 0.02 ميليمتر ، تراشيدن مخروط هاي خارجي و داخلي با دقت 0.02 ميليمتر ، پيچ و مهره تراشي چند راهه ، برقوكاري و فرم تراشي بوسيله دستگاه كپي تراش و لنگ تراشي بوسيله سه نظام و چهار نظام  ، تراشيدن قطعات توسط چهار نظام تك رو برآيد  .

A first-class turner has the ability to perform skills such as metalworking, drawing and reading maps, welding with an electric arc, turning parts with an accuracy of 0.05 mm, treading parts, turning cones, turning bolts and nuts, and manual turning forms included in the skill standard. The second degree of turning and service of related machines can be gained by gaining more practical experience in the mentioned skills from drawing, surface and deep hardening (plating), returning the work piece, floor turning, face turning, step turning, grooving and cutting. with an accuracy of 0.02 mm, internal grinding up to an accuracy of 0.02 mm, external and internal cones with an accuracy of 0.02 mm, multi-way screw and nut grinding, electrical work and form turning using a copy lathe and crank turning using three systems And four systems, cutting parts by four single systems.

با توجه به توضیحات فوق و تجربیات سی و اندی سال در آموزش تراشکاری لازم دیدم که برای سادگی استفاده کارآموزان و دانش جویان و علاقه مندان رشته تراشکاری جهت دسترسی آسان تر و عدم نیاز به حفظ فرمول های متعدد و استفاده از ماشین حساب برای گروه های هدف در این نرم افزار به راحتی می توان با وارد کردن اطلاعات و اعداد لازم با توجه به فرمول های هر بخش که در نرم افزار قید شده به جواب های مورد نیاز رسید .

According to the above explanations and thirty-odd years of experience in lathe training, I found it necessary to use it for trainees, students, and those interested in lathe for easier access and no need to memorize multiple formulas and use a calculator for the target groups. In this software, it is easy to get the required answers by entering the necessary information and numbers according to the formulas of each section that are stated in the software.

این نرم افزار شامل محاسبات :

1- سرعت برش و عده دوران در تراشکاری

2- مخروط تراشی با دستگاه تراش

3- پیچ تراشی با دستگاه تراش

4- کنترل مخروط ها

5- کنترل پیچ با روش سه میله

6- کنترل لنگ با راپورتر

7- انطباقات

8- سختی سنجی

می باشد که دارای زیر مجموعه های دیگر نیز هست.

لینک دانلود در فروشگاه اینترنتی بازار

https://cafebazaar.ir/app/ir.rajabifard.turningA?l=en

لینک دانلود در فروشگاه اینترنتی مایکت

https://myket.ir/app/ir.rajabifard.turningA

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *