تلرانس و انطباقات

تلرانس و انطباقات

لزوم يدكي سازي و مونتاژدر صنعت امروزي ايجاب مي كند كه اجزاء ماشين و قطعات دستگاه ها بنحوي طراحي و با چنان دقتي ساخته شوند كه بدون لزوم كار بعدي ، در محل خود سوار شده و وظيفه خود را بنحو مطلوب انجام دهند ، همچنين هنگام تعمير بتوان به سهولت و سرعت قطعات يدكي را جانشين قطعات فرسوده و يا شكسته نمود .
براي اينكه دو قطعه در داخل يكديگر قرار گرفته و انطباق مورد نظر را بوجود آورند بايستي هر يك از آنها داراي اندازه معيني باشند و اگر قرار بود اين اندازه معين را هر كشوري براي خود انتخاب كند امكان تعويض قطعات با محدوديت هاي روبرو مي گرديد . براي هماهنگ كردن اندازه هاي مورد لزوم قطعات به منظور رسيدن به انطباق مورد نظر ، مؤسسه استاندارد بين المللي (( ISO )) انطباقات را زير پوشش استاندارد خود قرار داده است كه به نام انطباقات ISO معروف مي باشد .

>>>>>>>>>>>> دانلود در ادامه مطلب <<<<<<<<<<<<<

تلــــرانس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *