آزمون آنلاین نمونه 2 تراشکاری درجه 2

آزمون آنلاین نمونه 2_تراشکاری درجه 2

تراشكار درجه 2 كسي است كه بتواند از عهده فلزكاري، نقشه كشي و نقشه خواني، جوشكاري

با قوس الكتريكي، تراش كاري قطعات، آج زدن قطعات، تراشيدن مخروط، پيچ و مهره تراشي

و فرم تراشي دستي درج شده در استاندارد و سرويس ماشين آلات مربوطه برآيد.

لازم به توضیح است که آزمون به بانک سؤالات متصل و

با هر بار شرکت در آزمون سؤالات و جواب ها جابجا خواهند شد


Results

شما موفق به کسب نمره لازم شدید

متاسفانه شما نتوانستید نمره لازم را کسب کنید

#1 قطر متوسط دنده پیچ M18 در نرمDIN را حساب کنید . (P =2.5 mm )

#2 عمق دنده پیچISO-M27 را حساب کنید . ( P = 3 mm )

#3 دقت کلیسی که روی ورنیه آن 19 میلیمتر را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده اند ، برابر چند میلیمتر است؟

#4 برای سوراخ کاری مواد سخت تا استحکام 600N/mm2 ، فولاد ریخته و چدن از چه تیپ مته ای استفاده می شود ؟

#5 ارتفاع دنده جهت ساخت پیچ و مهره 2.5×M20در نرم DIN کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

#6 کاربرد سوهان دندانه قوسی با براده شکن چیست ؟

#7 اندازه خط چین یا خط ندید برابر است با :

#8 زاویه براده مته را با چه علامتی نمایش می دهند ؟

#9 مته الماسه هنگام براده برداری حدود چند درجه تحمل حرارت را دارد ؟

#10 برای سوهانکاری قوس ها و منحنی های خارجی بهتر است از کدام سوهان استفاده شود.

#11 به لبه های برنده و ……. توجه شود که صدمه ای به فرد وارد نشود .

#12 برای اتصال و آب بندی از کدام دسته پیچ و مهره استفاده می شود ؟

#13 علامت اختصاری M22 بیانگر چه چیزی است ؟

#14 به تیغه اره هایی که 28 تا 32 دندانه در یک اینچ دارند ، چه می گویند ؟

#15 می خواهیم بکمک خط کش راهنمایی که برحسب میلیمتر درجه بندی شده است و مرکز دوران در وسط است مخروطی با مشخصات d= 18 D = 20 L = 35 تراش دهیم مقدار انحراف خط کش راهنمایی برحسب میلیمتر چقدر است ؟ L1= 500mm

#16 زاویه رأس مته را با چه علامتی نمایش می دهند ؟

#17 جهت محاسبه عمق دنده مهره در نرم ISO از چه فرمولی استفاده می شود ؟

#18 علامت اختصاری S22×6 یعنی :

#19 دقت کلیسی که روی ورنیه آن 19 میلیمتر را به 20 قسمت مساوی تقسیم کرده اند ، برابر چند میلیمتر است ؟

#20 اگر عده دوران قطعه ای n = 200 دور بر دقیقه و d = 60 mm و π= 3 باشد، سرعت برش کدام است ؟

#21 زاویه رأس مته جهت سوراخکاری چدن و فولاد ریختگی چند درجه باید باشد ؟

#22 به هنگام سوراخکاری هرچه قطر بزرگتر باشد دوران قطعه کار …………… و مقدار پیشروی…………….خواهد بود .

#23 وسیله بستن قطعات بلند و باریک بین دو مرغک به غیر از مرغک ها چیست ؟

#24 از پرگار پله ای برای اندازه گیری چه موردی استفاده می شود .

#25 قطر مته جهت قلاویزکاری 2.5×M20 در نرم DIN چه مقدار است ؟

#26 همه ابزار هایی که روی قلم گیر بسته می شوند باید …………………….باشند

#27 شعاع قوس ته دنده پیچ ISO-M14 برابر با چند میلیمتر است ؟ (P=2mm )

#28 مزیت قلاویزهای مارپیچ نسبت به قلاویزهای ساده ، چیست ؟

#29 قطر میله در حدیده کاری باید چند برابر گام کوچکتر باشد ؟

#30 امتداد قرار گیری قرقره آج نسبت به محور کار چند درجه است ؟

پایان سؤالات و اعلام نتیجه

یک نظر بگذارید

بایگانی
تغییر زبان سایت به 36 زبان
آمار سایت تخصصی ماشین ابزار
دسته‌ها