آزمون آنلاین نمونه 2 تراشکاری درجه 2

آزمون آنلاین نمونه 2_تراشکاری درجه 2

تراشكار درجه 2 كسي است كه بتواند از عهده فلزكاري، نقشه كشي و نقشه خواني، جوشكاري

با قوس الكتريكي، تراش كاري قطعات، آج زدن قطعات، تراشيدن مخروط، پيچ و مهره تراشي

و فرم تراشي دستي درج شده در استاندارد و سرويس ماشين آلات مربوطه برآيد.

لازم به توضیح است که آزمون به بانک سؤالات متصل و

با هر بار شرکت در آزمون سؤالات و جواب ها جابجا خواهند شد


Results

شما موفق به کسب نمره لازم شدید

متاسفانه شما نتوانستید نمره لازم را کسب کنید

#1 علامت اختصاری مته فولاد ابزار سازی ……………… می باشد .

#2 علامت اختصاری S22×6 یعنی :

#3 تعداد برش در اره کاری چند بار در دقیقه است ؟

#4 می خواهیم بکمک خط کش راهنمایی که برحسب میلیمتر درجه بندی شده است و مرکز دوران در وسط است مخروطی با مشخصات d= 18 D = 20 L = 35 تراش دهیم مقدار انحراف خط کش راهنمایی برحسب میلیمتر چقدر است ؟ L1= 500mm

#5 برای اره کاری قطعات نازک باید تیغه اره را طوری انتخاب کرد که حداقل ……….. دندانه آن هنگام برش روی کار قرار گیرد .

#6 پهنای سر دنده جهت تراشیدن پیچ 3× Tr 30 با مقدار لقی a=0.25mm را محاسبه کنید .

#7 قطر داخلی دنده پیچ M14 در نرمDIN را حساب کنید . (P =2 mm )

#8 اگر هنگام داخل تراشی دور دستگاه را زیاد تر از حد معمول کنیم چه اتفاقی می افتد ؟

#9 فرمول 0/5p +a چه عاملی را در پیچ های ذوزنقه ای محاسبه می کند ؟

#10 مورد استفاده کاغذ کالک در کجا می باشد ؟

#11 فاصله تکیه گاه دستگاه سنگ سنباده چند میلیمتر باید باشد ؟

#12 زاویه دنده در پیچ های دنده مثلثی میلیمتری چند درجه است ؟

#13 در صورتیکه بخواهیم قطعه ای را با مته 8 میلیمتر سوراخ کنیم و عده دروان انتخابی 150 دور بر دقیقه باشد ، سرعت برش را حساب کنید .

#14 زاویه آزاد در مته های تیپ W چند درجه باید باشد ؟

#15 هنگام خارج کردن برقو از کار جهت حرکت :

#16 مته هایی که از جنس SS یا HSS هستند ، می توانند تا چند درجه حرارت را تحمل کنند ؟

#17 زاویه براده مته را با چه علامتی نمایش می دهند ؟

#18 جهت بستن قطعه کاری استوانه ای با طول کم و قطر زیاد از کدام مورد استفاده می شود ؟

#19 مته الماسه هنگام براده برداری حدود چند درجه تحمل حرارت را دارد ؟

#20 زاویه الکترود نسبت به درز جوش چقدر باید باشد ؟

#21 سطحی است بین حاشیه و شیار که قطر آن کمتر از قطر مته در حاشیه می باشد ؟

#22 شعاع قوس ته دنده پیچ ISO-M14 برابر با چند میلیمتر است ؟ (P=2mm )

#23 مزیت قلاویزهای مارپیچ نسبت به قلاویزهای ساده ، چیست ؟

#24 رنده داخل تراش ……………محور کار و رنده روتراش ………………… محور قطعه کار بسته می شوند .

#25 برای سوراخ کاری مواد سخت تا استحکام 600N/mm2 ، فولاد ریخته و چدن از چه تیپ مته ای استفاده می شود ؟

#26 فولاد های ساختمانی را با چه علامتی مشخص می کنند ؟

#27 از مجموع زوایای آزاد و گوه کدامیک از زوایای زیر به وجود می آید ؟

#28 زاویه رأس رنده های روتراشی برابر است با :

#29 بر روی نقشه کدام اندازه نوشته می شود ؟

#30 چرا در مته های مارپیچ مقدار جان مته در امتداد طول مته بتدریج افزایش می یابد ؟

پایان سؤالات و اعلام نتیجه

یک نظر بگذارید

بایگانی
تغییر زبان سایت به 36 زبان
آمار سایت تخصصی ماشین ابزار
دسته‌ها