بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2014

تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صنعتی 0

تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صنعتی

تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صنعتی در فرآیند تولید، ماشین‌آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند رشد روزافزون تکنولوژی و بکارگیری هر چه مفیدتر ماشین‌آلات تولیدی مدیران صنایع را ملزم...

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار 0

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

آيين نامه ايمني ماشين هاي افزار به منظور تامين وارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كاروهمچنين صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشورودرراستاي پيشرفت تكنولوژي وايمن سازي محيط كارگاهها وبه منظورپيشگيري ازحوادث...