بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2020

0

کتاب آموزش تراشکاری درجه 2

تراشکار درجه ۲ تراشکار درجه دو كسي است كه بتواند از عهده فلزكاري، نقشه كشي و نقشه خواني، جوشكاري با قوس الكتريكي، تراش كاري قطعات، آج زدن قطعات، تراشيدن مخروط،...